Vloženo: 02.11.2022.

Autor: ssvetec

Jak pomoct dítěti navazovat přátelství?

Pandemie onemocnění COVID-19 výrazně ovlivnila sociální determinanty duševního zdraví dětí. Sociální izolace a uzavírání školních a předškolních institucí vedly ke stále větším potížím v socializaci a komunikaci dětí stejně jako v udržování a navazování přátelství mezi dětmi.

Pro děti představuje navazování přátelství v těchto nových podmínkách velkou výzvu, a to se týká především dětí s méně rozvinutými sociálními dovednostmi. Takové děti se často stahují do bezpečí svého domova a odmítají se setkávat a stýkat se svými vrstevníky. Docházení do školky nebo školy pak může být pro takové děti velkým problémem.

Děti s méně rozvinutými sociálními dovednostmi jsou rovněž častěji terčem násilí a odmítání ze strany svých vrstevníků. Podobné zážitky mohou vést k ještě většímu uzavírání se do sebe a strachu z navazování vztahů s ostatními. Pokud pak na potíže dětí spojené s jejich socializací nereagujeme včas, mohou se u nich později rozvinout vážnější problémy, jako je sociální úzkost, fobie ze školy apod.

pexels.com

Jak lze u dětí rozpoznat sociální problémy?

-          Dítě vyjadřuje touhu mít více přátel,

-          dítě má potíže při sbližování se s jinými dětmi,

-          dítě se zablokuje, má-li komunikovat se svými vrstevníky,

-          dítě má sklon ztrácet přátele, jakmile si je udělá.

K tomu, abyste získali povědomí o silných a slabých stránkách svého dítěte, je důležité s ním o jeho sociálních zkušenostech hovořit. Ptejte se dítěte, jak se cítí ve společnosti jiných dětí a jak se cítí ve chvíli, kdy se má seznámit s dětmi novými.

Hovořte s vychovateli a učiteli, abyste získali informace o tom, s jakými potížemi se vaše dítě ve školce nebo ve škole setkává.

Jak dítěti pomoci?

Hovořte se svým dítětem o potížích, kterým čelí. Je důležité, aby mezi rodiči a dítětem panovala důvěra a aby bylo dítě připraveno sdílet s vámi své problémy.

Naučte své dítě sociálním dovednostem, jako je oslovování jiných dětí, seznamování se a představování. Nekritizujte své dítě, pokud si povšimnete, že při sociální interakci chybuje. Naopak pochvalte každou jeho snahu a pokrok.

Naučte své dítě, že je důležité spolupracovat a sdílet s ostatními dětmi.

Povzbuzujte dítě k tomu, aby svobodně vyjadřovalo své myšlenky a pocity asertivním způsobem, aniž by tak narušovalo pocity, názory a postoje ostatních.

pexels.com

Podporujte své dítě, aby se stýkalo s dětmi i mimo školku a školu. Vzdělávací instituce s sebou mohou přinášet i četné stresory, jako je tlak na to být úspěšný, takže děti mohou mít mezi svými vrstevníky potíže s kvalitní socializací.

Buďte pro své dítě dobrým vzorem, pěstujte svá vlastní přátelství, aby se dítě mohlo učit přímo pozorováním vašeho chování. Dělte se se svým dítětem o své vlastní příběhy a výzvy, kterým jste v životě čelili, abyste mu dali najevo, že mu rozumíte a že existuje způsob, jak tyto obtíže překonat.

Vzhledem k tomu, že přátelství hrají ústřední roli v rozvoji sociálních, emocionálních a kognitivních schopností dětí, jakož i jejich duševního zdraví obecně, je nesmírně důležité všímat si obtíží při jejich navazování a udržování a na tyto obtíže příslušným způsobem reagovat a včas je eliminovat.

Napsala: Marica Marasović, mag.psych.

Centrum duševního zdraví MBM