Vloženo: 30.05.2023.

Autor: irenadel

Mezinárodní den dětí

Každý rok, 1. června, se po celém světě slaví Mezinárodní den dětí. Tato oslava je věnována dětem a jejich právům, a motivuje nás, abychom zajistili jejich blaho, ochranu a svobodu. Mezinárodní den dětí nás inspiruje k vytvoření světa, kde budou mít všechna děti příležitost naplnit svůj plný potenciál.

 

Pokraèovat ve ètení
Mezinárodní den dětí

Vloženo: 13.05.2023.

Autor: irenadel

Rodina - Síla, která spojuje svět: Mezinárodní den rodin

Rodina je vtělením lásky, podpory a vzájemného porozumění a slouží jako základ společnosti. Každý rok 15. května slavíme Mezinárodní den rodin, abychom uctili její výjimečný význam a nenahraditelnou roli v našich životech. Tento speciální den nám poskytuje příležitost zastavit se a prozkoumat hlouběji význam rodiny.

 

Pokraèovat ve ètení
Rodina - Síla, která spojuje svět: Mezinárodní den rodin

Vloženo: 09.11.2022.

Autor: mjug

Deprese u dětí

Přestože se u dětí nejčastěji poprvé vyskytuje až v dospívání, může se deprese v určité formě objevit již ve školkovém věku. Obvykle není u velmi malých dětí diagnostikována deprese v pravém smyslu toho slova, nicméně první příznaky se opravdu mohou objevit již ve velmi raném věku. Deprese se může projevit po ztrátě blízké osoby, po problémech v rodině, problémech ve škole, prožití násilí či v období nejrůznějších životních změn, avšak vliv na její vznik mají i genetické faktory. Velký dopad na zrod deprese má pak chronické vystavení nepříznivým životním faktorům

Pokraèovat ve ètení
Deprese u dětí

Vloženo: 02.11.2022.

Autor: mjug

Jak pomoct dítěti navazovat přátelství?

Pandemie onemocnění COVID-19 výrazně ovlivnila sociální determinanty duševního zdraví dětí. Sociální izolace a uzavírání školních a předškolních institucí vedly ke stále větším potížím v socializaci a komunikaci dětí stejně jako v udržování a navazování přátelství mezi dětmi.

Pokraèovat ve ètení
Jak pomoct dítěti navazovat přátelství?