Vloženo: 04.10.2022.

Autor: mjug

Co je to helikoptérové rodičovství?

Helikoptérové rodičovství je moderní rodičovský výchovný styl, který se coby koncept objevil v posledním desetiletí. Přívlastek „helikoptérový“ má původ ve faktu, že rodiče, kterých se tento termín týká, se nad svým dítětem doslova „vznášejí“, dohlížejí na něj a využívají každou příležitost k tomu, aby „přistáli“ a řešili každý jeho problém. Ze strachu, co by se dítěti mohlo stát, hlídají helikoptéroví rodiče každý jeho krok, aby se ono nedopustilo nějaké chyby.

Pokraèovat ve ètení
Co je to helikoptérové rodičovství?

Vloženo: 29.08.2022.

Autor: irenadel

ZDRAVÁ SNÍDANĚ PRO NÁVRAT DO ŠKOLY

Přestože se školy opravdu snaží dětem nabízet kvalitní výživná jídla, velmi často děti nechtějí jíst to, co je zrovna ten den na jídelníčku, nebo jsou zkrátka v určitém věku vybíravé. Je velmi důležité, abychom pochopili, že každý návrat do školy je pro děti stresující, jak pro ty, kteří usedají do školních lavic poprvé, tak i pro ty děti, které si po dlouhých letních prázdninách musejí na školní povinnosti znovu zvykat. Ať už vaše dítě spadá do kterékoli z těchto kategorií, je důležité, aby správně a kvalitně jedlo.

Snídaně je v celém tomto příběhu to nejdůležitější, a pokud vaši nejmenší nepatří mezi ty, kteří se ráno s chutí najedí, připravili jsme pro vás několik jídel, která si s sebou mohou vzít do školy jako svačinu.

Pokraèovat ve ètení
ZDRAVÁ SNÍDANĚ PRO NÁVRAT DO ŠKOLY

Vloženo: 10.08.2022.

Autor: mjug

JAK U DĚTÍ PODPOŘIT EMPATII

Empatie je definována jako schopnost rozpoznávat a chápat emoce druhých. Když dítě zažívá empatii, znamená to, že rozumí tomu, jak se v určité situaci druhý člověk cítí, a dokáže si představit, jak by se cítilo, kdyby se v podobné situaci samo ocitlo. Důležité je zdůraznit, že empatie úzce souvisí s vědomím vlastních emočních stavů. Jinými slovy, čím více si dítě uvědomuje své vlastní emoční stavy, tím přesněji je schopno rozpoznat emoce druhých.

Pokraèovat ve ètení
JAK U DĚTÍ PODPOŘIT EMPATII

Vloženo: 01.07.2021.

Autor: mjug

Proč je pobyt dětí v přírodě důležitý?

Z evolučního hlediska je pohyb člověku vrozený. Dítě projevuje spontánní zájem o pohyb již od nejranějšího věku, neboť je pro jeho celkový vývoj velmi důležitý. Vědecky prokázány byly četné výhody a prospěšnosti pohybu a pobytu v přírodě: jak pro tělesný a duševní vývoj dítěte, tak pro jeho samotným intelektuální vývoj.

Pokraèovat ve ètení
Proč je pobyt dětí v přírodě důležitý?