Privacy policy

OCHRANA SOUKNOSTI A ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato zásada ochrany osobních údajů, v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vysvětluje osobní údaje, které jsou shromažďovány v souvislosti s poskytováním našich služeb, jak s těmito údaji zacházíme, jak jsou používány a chráněny, účely, ke kterým jsou využívány, a vaše práva týkající se vašich údajů.

NÁŠ KLÍČOVÝ OBCHODNÍ PRINCIP JE SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soukromí jednotlivců a ochrana osobních údajů jsou základními lidskými právy. Je naším úkolem starat se o osoby, jejichž údaje jsme shromáždili a uložili. Údaje jsou zodpovědností a měly by být shromažďovány a zpracovávány pouze tehdy, když je to naprosto nezbytné, s bezpečnostními opatřeními k jejich ochraně.

Držíme se následujících zásad k ochraně vašeho soukromí:

- Nezískáváme více údajů, než je nezbytné.
- Vaše údaje nepoužíváme k účelům, které nebyly uvedeny.
- Vaše údaje neuchováváme, pokud již nejsou potřebné.
- Nikdy neprodáváme, nepůjčujeme ani neposkytujeme osobní údaje.
- Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho vědomí a pokud to není legální.
- Osobní údaje nepřenášíme mimo EU/ES.
- Neprovádíme profilování jednotlivců ani nepředpovídáme vaše osobní preference a chování.
- Zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy a chráněny.

Je důležité si tuto zásadu ochrany osobních údajů přečíst, a doufáme, že si na to najdete čas a pozornost. Učinili jsme všechny kroky k tomu, abychom ji napsali co nejjasněji, aby byla srozumitelná pro všechny, s cílem udržet plnou důvěru v to, jak zacházíme s vašimi osobními údaji.

Pokud máte po přečtení této zásady ochrany osobních údajů další otázky ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Igor Barlek, CIPP/E, pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Email: zastitapodataka@ivancica.hr
- Adresa: Ivančica d.d., Petra Preradovića 12, 42240 Ivanec.

Pravidelně zlepšujeme naši zásadu ochrany osobních údajů k zvýšení ochrany vašich údajů.

Tato zásada ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována dne 23. října 2023.

1. KDO JSME

Ivančica d.d., Petra Preradovića 12, 42240 Ivanec, jedná jako správce osobních údajů v souvislosti s vašimi osobními údaji. Určujeme účely a metody zpracování vašich osobních údajů a zajistíme bezpečnost vašich osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK A JAK DLLOUHO

Při přijímání objednávek nebo prodeji našich produktů:

Pokud navštívíte jednu z našich prodejen a provedete nákup, požadujeme pouze nezbytnou sadu vašich osobních údajů (jméno a příjmení).

Pokud navštívíte naši internetovou prodejnu a provedete objednávku, shromáždíme a zpracujeme osobní údaje nezbytné k vyřízení vaší objednávky a doručení na vaši adresu, včetně platebních údajů. Tyto údaje uchováváme v nezbytném rozsahu a v souladu s účetními a daňovými předpisy.

Videozáznam:

Videozáznam se provádí výhradně za účelem ochrany bezpečnosti našich zaměstnanců a obchodních partnerů a všech jednotlivců v právně stanovených oblastech záznamu. Slouží také k ochraně majetku a prevenci nezákonných činností, jako jsou krádeže, loupeže, vloupačky, násilí, ničení a další, v souladu s našimi legitimními zdokumentovanými zájmy. Záznamy se uchovávají po nezbytnou dobu v závislosti na objemu zaznamenaných údajů na úložištích, ale ne déle ne

ž šest měsíců.

Výběr kandidátů na pracovní pozice a zaměstnání:

Během výběru a zaměstnávání sbíráme základní informace o uchazečích s úmyslem uzavřít pracovní smlouvy, jako jsou jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, pracovní zkušenosti a další informace uvedené v životopisech. Po skončení výběrového řízení jsou údaje vybraných uchazečů shromažďovány v souladu s právními povinnostmi. Žádosti a osobní údaje neúspěšných uchazečů jsou buď vráceny nebo trvale zničeny, ale za vašeho souhlasu mohou být uchovávány pro budoucí zaměstnání.

Právo zákazníků na podání stížnosti:

Každý zákazník má právo podat stížnost na služby, které poskytujeme. Shromažďujeme nezbytnou sadu osobních údajů od stěžovatelů a uchováváme je až 12 měsíců v souladu s předpisy o ochraně spotřebitelů.

Použití vašich osobních údajů pro zasílání zpravodajů:

Zasíláme zpravodaje obsahující zprávy pouze se souhlasem, kdy shromažďujeme nezbytné osobní údaje (jméno, příjmení, emailovou adresu) a používáme je, dokud neodeberete souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu, poté jsou trvale smazány.

Shromažďování vašich osobních údajů na našem webu:

I když můžete používat naši webovou stránku bez poskytování osobních údajů, pokud nás kontaktujete prostřednictvím veřejně dostupných emailových adres nebo naší kontaktní formuláře ohledně možného zaměstnání, založení obchodního vztahu nebo dotazů, shromažďujeme vaše jméno a emailovou adresu. Dobrovolně uvítáme také telefonní číslo pro lepší pochopení vašich potřeb, když vám zavoláme zpět.

Osobní údaje uchováváme, dokud probíhá komunikace pro účely založení obchodního vztahu, a mazání probíhá, když komunikace skončí, nebo když neexistují zákonné důvody pro zpracování údajů podle GDPR.

Naše webové stránky nejsou určeny pro poskytování služeb nezletilým mladším 16 let, a je nutné získat souhlas rodičů nebo zákonných zástupců před poskytnutím osobních údajů prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a sociální sítě, a tato zásada ochrany osobních údajů na ně neplatí. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí každé webové stránky a sociální sítě, kterou navštívíte, zejména pokud poskytujete údaje.

Soubory cookie:

Naše webové stránky používají malé textové soubory známé jako "soubory cookie" a umisťují je na váš počítač za účelem přizpůsobení rozhraní vašeho webového prohlížeče. Soubory cookie nezbytné pro zajištění funkčnosti našich webových stránek nelze vypnout a obvykle jsou nastavovány v reakci na vaše akce, jako jsou požadavky na služby, jako jsou nastavení souborů cookie, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

K použití dalších souborů cookie, které mohou shromažďovat vaše osobní údaje, je vyžadován váš předchozí souhlas. Nicméně i bez vašeho volného souhlasu můžete plně využívat naše webové stránky a mít nepřetržitý přístup ke všem jejím obsahu.

Seznam všech souborů cookie:

Seznam všech souborů cookie, které používáme, najdete v liště souborů cookie, kde máte plnou svobodu rozhodnout se, zda je použijete, a zajistíme, že můžete svůj souhlas se soubory cookie kdykoli změnit.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

Spolupracujeme výhradně s důvěryhodnými obchodními partnery, kteří nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby a efektivnější přímou komunikaci s vámi. Poskytujeme přístup k vašim osobním údajům oprávněným externím zpracov

atelům osobních údajů pro zpracování osobních údajů na naši žádost na základě výslovných pokynů a dohod o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 nařízení GDPR.

Naši vybraní externí zpracovatelé osobních údajů jsou obchodní partneři, kteří nám poskytují IT služby, údržbu obchodních aplikací a systémů a hostování webu a emailu, což je pro nás klíčové pro zajištění nejvyšší kvality našich služeb a komunikace s vámi. Vaše osobní údaje nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou, kromě společnosti Ivančica d.d. Pečlivě vybíráme naše partnery a obchodní partnery, abychom zajistili bezpečnost a ochranu soukromí údajů.

4. VAŠE PRÁVA

Máte vždy právo nás kontaktovat a uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů. Vaše práva jsou následující:

- Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a být informováni o tom, které údaje zpracováváme, k jakému účelu a jak dlouho. Poskytujeme vám možnost získat kopii vašich osobních údajů.
- Právo na opravu osobních údajů: Máte právo opravit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné osobní údaje, které jsme shromáždili.
- Právo na vymazání osobních údajů: Máte právo požadovat smazání vašich osobních údajů, když údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, kdy podáte legitimní námitku nebo kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně.
- Právo na námitku: Máte právo namítat určité zpracování vašich osobních údajů. Například můžete požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
- Právo na omezení zpracování: Můžete požádat o omezení zpracování dat, například když je stále v řešení odstranění, oprava nebo námitka týkající se vašich osobních údajů a/nebo kdy neexistuje platný důvod pro zpracování vašich údajů, ale přejete si je uchovat. Při omezení zpracování jsou vaše údaje uloženy a nebudou dále zpracovávány. Například pokud nesouhlasíte s přesností vašich údajů, bude omezeno jejich zpracování, dokud nebude zajištěno, že jsou údaje správné.
- Právo na přenositelnost údajů: Pokud zpracování probíhá automaticky a na základě smlouvy nebo souhlasu, máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje třetím stranám.
- Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste dříve udělili svůj souhlas k určitému zpracování vašich osobních údajů, máte plné právo tento souhlas kdykoli odvolat a my okamžitě přestaneme používat vaše osobní údaje.

Pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, neváhejte podat žádost:

- Email: zastitapodataka@ivancica.hr
- Adresa: Ivančica d.d., Petra Preradovića 12, 42240 Ivanec.

Na vaši žádost budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. V případě, že nemůžeme spolehlivě ověřit vaši totožnost, můžeme od žadatele požadovat další ověření totožnosti.

Pokud máte za to, že naše zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, Chorvatského úřadu pro ochranu osobních údajů (AZOP), který sídlí na adrese Selska cesta 136, 10 000 Záhřeb, telefon: 01 4609 000, email: azop@azop.hr.

ZLEPŠENÍ TÉTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadržujeme si právo občas přizpůsobit a vylepšit text této zásady ochrany osobních údajů, zejména k dodržení změn v právních předpisech nebo k

dyž se mění účely a metody zpracování. Neomezíme nebo neoslabíme vaše práva vyplývající z této zásady ochrany osobních údajů nebo příslušných právních předpisů. Pokud dojde ke změnám, které by mohly ovlivnit vaše práva, budeme vás včas a vhodným způsobem informovat.