Vloženo: 09.11.2022.

Autor: ssvetec

Deprese u dětí

Přestože se u dětí nejčastěji poprvé vyskytuje až v dospívání, může se deprese v určité formě objevit již ve školkovém věku. Obvykle není u velmi malých dětí diagnostikována deprese v pravém smyslu toho slova, nicméně první příznaky se opravdu mohou objevit již ve velmi raném věku. Deprese se může projevit po ztrátě blízké osoby, po problémech v rodině, problémech ve škole, prožití násilí či v období nejrůznějších životních změn, avšak vliv na její vznik mají i genetické faktory. Velký dopad na zrod deprese má pak chronické vystavení nepříznivým životním faktorům. 

pexels.com

Jaké obtíže mohou depresi u dětí naznačovat?

 1. Špatná nálada, úzkost
 2. Negativní komentáře k vlastní osobě
 3. Podrážděnost bez jasné příčiny a agresivní chování
 4. Zvýšená citlivost na odmítnutí
 5. Časté stížnosti na nejasné fyzické příznaky (bolest hlavy, břicha, svalů atd.)
 6. Snížená či zvýšená chuť k jídlu
 7. Nespavost nebo zvýšená potřeba spánku
 8. Častý pocit únavy nebo nudy
 9. Snížený zájem o interakci s vrstevníky
 10. Ztráta zájmu o oblíbené činnosti
 11. Zhoršený školní prospěch atp.
pexels.com

Jak můžete svému dítěti pomoct?

Pokud zaznamenáte, že špatná nálada vašeho dítěte nebo některý z výše uvedených příznaků trvají déle než dva týdny, je vhodné poradit se s dětským psychologem. Takové příznaky by neměly být ignorovány, neboť samy nezmizí. Přestože je odborná pomoc v takových situacích nesmírně důležitá, hlavní roli v uzdravení dítěte hrají rodiče.

Rodiče, kteří se u svého dítěte s takovými obtížemi setkají, by se měli s daným problémem nejprve seznámit. O radu je nejlépe požádat odborníka, přičemž rodiče by se měli do léčby aktivně zapojit, aby příznaky dítěte snáze přijali a vyrovnali se s nimi, ale také aby mohli sledovat a podporovat změny, ke kterým u dítěte v průběhu terapie dochází.

Je důležité, aby rodiče u svých dětí napomáhali rozvoji zdravých návyků, jako je správný spánkový rytmus, zdravá strava, fyzická aktivita a pobyt v přírodě. Takové návyky, na rozdíl od častého používání mobilního telefonu a sezení u počítače nebo televize, působí na duševní zdraví dítěte příznivě.

Dítě trpící depresí se často cítí neschopné vypořádat se i s těmi nejmenšími překážkami a výzvami, které se před ním objeví. Rodiče by měli v takových případech s dítětem o existujících problémech hovořit a pomoci mu vymyslet ty nejlepší způsoby, jak je vyřešit.

pexels.com

Kromě podporování dítěte je nesmírně důležité, aby rodič pečoval i sám o sebe. Pro každého rodiče je péče o své dítě na prvním místě a často se stává, že své vlastní potřeby rodiče zanedbají. Pokud je rodič sám se sebou nespokojený, vyčerpaný a frustrovaný, jen stěží bude schopen poskytnout adekvátní podporu svému dítěti. Proto je důležité, aby rodič sledoval také svůj vlastní stav a vyhledal pomoc, jakmile pocítí, že ji sám potřebuje.

Napsala: Marica Marasović, mag. psych., Centrum duševního zdraví MBM