5 způsobů, jak chránit vaše děti před počítačovou šikanou

Vloženo: 02.12.2019.

Autor: tihomir

Internet zlepšil naše životy mnoha způsoby, ale stal se také neočekávaným zdrojem problémů. Šikana je příkladem, který by žádný rodič neměl zanedbávat a ignorovat. Dnes je více než kdy předtím zneužívání online vážným a rostoucím problémem. V digitálním světě existují různé příležitosti, kdy se děti mohou stát oběťmi šikany. Děti používají internet k učení, hraní a kamarádství. Pachatelé to znají velmi dobře a také vědí, že děti často používají internet bez dozoru starší osoby. Není tedy žádným překvapením, že násilníci stěhují své ošklivé zvyky z hřiště a do digitálního světa.

Stanovení kyberšikany

Počítačová kyberšikana (Cyberbullying, en.) je online chování, které bolí ostatní. Díky používání technologie kybernetičtí násilníci na internetu často obtěžují, vyhrožují a zahanbují své oběti. Zneužívání online lze prezentovat mnoha způsoby a může zahrnovat:

  • Šikanování někoho
  • Falešné představování/Lživá identita
  • Publikování osobních údajů někoho
  • Sdílení fotografií bez povolení
  • Vytvoření blogu nebo webové stránky o někom
  • Zveřejnění videa někoho, kdo je obětí šikany

Jedním z děsivých faktů je, že téměř každý se může stát terčem násilníka. Naštěstí existují určité věci, které můžete jako rodič udělat, abyste snížili riziko, že se vaše dítě stane obětí kyberšikany.

Dopad kyberšikany

Protože se to děje spíše ve „virtuálním“ než ve „skutečném“ světě, lidé někdy bagatelizují velikost a závažnost těchto situací. Šikanu online je však třeba brát velmi vážně, stejně jako šikanu „tradiční“.

Kyberšikana může mít mnoho podob a žádná by neměla být ignorována. Děti se často cítí bezmocné a vyděšené, protože ke zneužívání dochází online, ve dne i v noci, a někdy ani nevědí, kdo je jejich násilník. Protože násilníci mají tendenci sdílet soukromé a někdy i nepravdivé informace o svých obětech, děti se mohou cítit odhalené a ponižované a zneužívání může výrazně ovlivnit jejich sebedůvěru.

Děti - oběti se mohou začít cítit bezcenné a depresivní. Deprese může vést k tomu, že ztratí zájem o věci, které je jinak dělají šťastnými a dokonce se izolují a uzavřou samy do sebe, ale také se chtějí vyhnout škole ze strachu, že se setkají s násilníkem. Někteří mohou dokonce zažít psychické příznaky, které způsobují časté bolesti hlavy, bolesti břicha a další stavy spojené se stresovými situacemi.

Kyberšikana nepřináší negativní důsledky pouze obětem; znepokojivá je i pro rodiče, jejichž děti jsou zneužívány. Ve skutečnosti si rodiče často myslí, že problém vyřeší zákazem používání technologie s cílem zastavení zneužívání. Tento přístup však způsobuje více škody než užitku.

Kroky, které mohou rodiče podniknout

Jako každý rodič nechcete, aby se vaše dítě stalo obětí kyberšikany. Naštěstí existují určité kroky, které můžete podniknout, abyste drasticky snížili riziko, že se něco takového stane.

​ 1. Musíte rozumět technologii

Bez pochopení technik a nástrojů zneužívaných nebude snadné odhalit zneužití. Ačkoli stránky a sociální sítě, které vaše dítě používá, pro vás nemusí být ani trochu přitažlivé, vyplatí se nejen je poznat, ale důležité je, začít je i používat. To vyžaduje trochu více pátrání, ale je to zároveň i skvělá příležitost posadit se s dítětem, aby Vám právě dítě vysvětlilo, jak stránky fungují.

Posaďte se a promluvte si se svým dítětem. Ať Vám ukáže své oblíbené webové stránky a sociální sítě. Prozkoumejte různé typy online aktivit a požádejte své děti, aby Vám vysvětlily pojmy, které jste dosud neznali. Naučte se, jak která webová stránka funguje a jak děti spolu navzájem komunikují. Zeptejte se svého dítěte, proč je konkrétní webová stránka tak populární a proč jí rád používá. Když Vaše dítě ví, že znáte stránky, které používá, v budoucnu, pokud bude třeba, přijde jednoduše za Vámi a požádá o radu.

2. Naučte se pravidla chování online

Zneužívání online často začíná, když dítě používá internet nesprávným způsobem.

Vysvětlete svému dítěti, že sice online kamarádství neprobíhá „tváří v tvář“, ale to neznamená, že může být neslušné. Řekněte mu, jak očekáváte, že zůstane slušné a zdvořilé. Zakažte používání hanlivých jmen, nadávek a sdílení urážlivých názorů. Vysvětlete, že očekáváte, že se bude chovat online stejně slušně jako v běžné komunikaci.

Dejte dítěti vědět, že zveřejňování nepřesných informací o jiných lidech je špatné. Požádejte je, aby popřemýšlely o tom, jak by se cítily, kdyby se tak choval někdo vůči nim. Naučte je, jak je důležitá opatrnost, pokud jde o internet a publikování různých informací. Připomeňte jim, že je po všem a hotovo, když kliknou „odeslat“ nebo „zveřejnit“. Poraďte jim, aby si dvakrát rozmyslely, co zveřejní, aby nedošlo k chybné interpretaci obsahu. Nakonec jim připomeňte, jak je důležité chránit tajemství a že sdílení tajemství je jednou z nejhorších věcí, které mohou udělat.

​ 3. Sledujte, co vaše dítě dělá

Existuje větší pravděpodobnost, že dítě bude zapojeno kyberšikany, pokud má pocit, že na něj nikdo při používání internetu nedohlíží. Vzhledem k tomu, vždy buďte na pozoru, když budete prověřovat, jak vaše dítě používá internet. Pro začátek je nejlepší, když se počítač, který vaše dítě používá, bude nacházet na viditelném místě.

Určete přesná pravidla týkající se chování online a pravidelně je dětem připomínejte. Například je upozorněte, varujte, aby nikdy nesdílely důvěrné informace, jako jsou jméno, škola, adresa, telefonní číslo atd. cizím lidem. Upozorněte je, že se někdo může falešně vydávat za přítele. Naučte je, aby neodpovídaly na nepříjemné zprávy a další jiné druhy šikany, ale aby vám je okamžitě ukázaly.

Pomozte svému dítěti vytvářet účty na sociálních sítích a dalších profilech. Vždy se seznamte a zapamatujte si jejich hesla. Přidejte své dítě jako přítele na všechny stránky, které používá, a sledujte i tímto způsobem jejich aktivity. Sdělte svému dítěti, že máte právo číst všechny jeho příspěvky, e-maily, textové zprávy a vše ostatní co se týká technologie. Popřemýšlejte i o tom, že jim dovolíte chatovat a dopisovat se pouze když je někdo doma.

4. Diskutujte a stanovte hranice

Vytvořte podrobný plán chování a hranic online a zapojte celou rodinu. Skvělým nápadem je stanovit věkovou hranici pro používání konkrétních webových stránek. Mnoho rodičů například umožňuje dětem používat facebook až když dosáhnou věku 13 let. Pokud jste i Vy jedním z těchto rodičů, nezapomeňte dětem vysvětlit, proč jste takový limit stanovili. Pravidelně kontrolujte stránky, které vaše dítě může navštívit, a vysvětlete, proč některé stránky navštěvovat nesmí. Připomeňte svému dítěti, který obsah se může sdílet a který nikoli. To je obzvláště důležité, protože mnoho škol a zaměstnavatelů prohlíží profily na sociálních sítích před tím, než vynesou konečné rozhodnutí o zápisu nebo zaměstnání.

Pomocí technologie chraňte své dítě před eventuálním zneužitím online. V tomto ohledu mohou pomoci rodičovské kontroly, internetové filtry atd.

5. Vědět, jak se vypořádat se zneužíváním online

Pokud se vaše dítě stane terčem týrání, poraďte mu, aby neodpověděl přímo ani okamžitě, a i Vy byste se měli také zdržet a nereagovat. Jakmile problém nastane, zavřete všechny účty a vytvořte nové. Změňte číslo mobilního telefonu Vašeho dítěte. Ukažte dítěti, jak zablokovat násilníka na sociálních sítích, uchovejte kopie všech zpráv, e-mailů a uživatelských jmen, které zneuživatel používá.

Pokud dítě dostává nějaké hrozby nebo je šikanováno, oznamte násilníka na webové stránce a/nebo ve škole. Pokud šikana jakýkoliv způsobem zahrnuje i školu, nezůstaňte pouze u oznámení, které podáváte řediteli. Sledujte, co se dál děje, a požádejte o písemný plán akcí a opatření, která škola podnikne. Nesmíte jen pokrčit rameny, ale ani to nepřehánějte a hlavně neobviňujte dítě. A v žádném případě není spravedlivé a správné, zakazovat vašemu dítěti používání technologie. Pokud Vaše dítě začne vykazovat známky deprese nebo jiných příznaků, zvažte, zda ho odvedete do poradny nebo k lékaři.

Poznámka

Zabránění kyberšikaně neboli zneužívání online je nepřetržitý proces, proto si pravidelně promluvte na toto téma se svými dětmi a na příkladech z každodenního života vysvětlete, proč je důležité dodržovat určitá pravidla, pokud jde o internet. Určete hranice a tak zajistíte svému dítěti bezpečí, ale zároveň mu poskytnete zábavné, vzdělávací a příjemné používání internetu.