Vloženo: 30.05.2023.

Autor: irenadel

Mezinárodní den dětí

Každý rok, 1. června, se po celém světě slaví Mezinárodní den dětí. Tato oslava je věnována dětem a jejich právům, a motivuje nás, abychom zajistili jejich blaho, ochranu a svobodu. Mezinárodní den dětí nás inspiruje k vytvoření světa, kde budou mít všechna děti příležitost naplnit svůj plný potenciál.

Práva dětí jsou středem pozornosti tohoto dne, zdůrazňují právo dětí na život, svobodu, vzdělání, zdraví a ochranu před násilím. Ochrana práv dětí vyžaduje bezpečné prostředí, přístup kvalitnímu vzdělání a ochranu před zneužíváním.

S ohledem na důležitost práv dětí a ochrany dětí se Ivančica d.d. aktivně zapojila do cyklu UNICEF-ové CSR akademie nazvané "Děti jsou naším nejdůležitějším zájmem". Tato přednášková série byla věnována speciálním tématům souvisejícím s právy dětí a podnikáním.

Rozumějíc důležitosti práv dětí a ochraně dětí se Ivančica d.d. zúčastnila cyklu UNICEF-ové CSR akademie "Děti jsou naším nejdůležitějším zájmem". Přednášky tohoto cyklu se zaměřovaly na speciální témata související s právy dětí a podnikáním, jako je přizpůsobené pracovní místo pro děti a rodinu, role zaměstnavatelů při podpoře většího zapojení otců do péče a výchovy dětí, odpovědný marketing a reklama směřující k dětem, vliv ICT technologií a digitálního podnikání na děti, evropské regulační rámce související s podnikovou udržitelností a další.

Mezinárodní den dětí nás připomíná naši odpovědnost vytvořit svět, ve kterém mohou všechny děti šťastně vyrůstat, užívat si svá práva a naplňovat své sny.