Objavljeno na dan: 20.12.2022.

Autor: ssvetec

Uloga bake i djeda u odgoju djeteta

Djedovi i bake jedni su od članova uže obitelji te se stoga mogu smatrati važnim karikama u odgoju djeteta. Uloga bake i djeda naročito je važna u obiteljima u kojima su obadva roditelja zaposlena, ili kada se radi o samohranim, razvedenim roditeljima ili djetetu koje ima određene zdravstvene teškoće koje zahtijevaju poseban pristup i pojačanu brigu. U takvim obiteljima iznimno je bitna potpora roditeljima koji se, osim sa uobičajenim teškoćama i zahtjevima vezanim uz odgoj i brigu za dijete, susreću s dodatnim brigama i životnim stresorima.

Bake i djedovi na razne načine oblikuju razvoj svojih unuka. Svojim unucima mogu pružati bezuvjetnu ljubav i podršku, koja im može pomoći u razvoju adekvatne slike o sebi i samopoštovanja. Oni svojim unucima mogu biti izvor stabilnosti i sigurnosti davanjem savjeta u raznim situacijama u kojima se mogu naći. Svojim primjerom pozitivnih vrijednosti, ideala i vjerovanja predstavljaju model unucima i na taj način ih uče važnim životnim vrijednostima i vještinama.

 

Govoreći unucima o prošlosti, njihovim precima i iskustvima, bake i djedovi na unuke prenose znanja i pomažu im u stvaranju identiteta i osjećaja pripadnosti. Često bake i djedovi prenose informacije o ranijim običajima i kulturi iz njihova vremena, a pomoću priča o obiteljskom stablu mogu djeci omogućiti razumijevanje svojeg podrijetla i povijesti svoje obitelji.

Glavna uloga koju bake i djedovi imaju u odnosu sa svojim unucima je uloga pomagača roditeljima. Mnogi roditelji se žale da bake i djedovi udovoljavaju svakoj djetetovoj želji, da se miješaju u odgoj djeteta i da mu u svemu popuštaju. Ponekad to može ići do te granice da djedovi i bake otežavaju roditeljima postavljanje granica djeci. Oni se mogu postaviti u ulogu zaštitinika djece u odnosu s roditeljima, a može doći i do toga da preuzimaju roditeljsku ulogu. Prvenstveno, roditeljima treba biti jasna uloga roditelja i da su oni za nju odgovorni. Važno je da roditelji djedama i bakama jasno daju do znanja da su oni ti koji su odgovorni u djetetovom odgoju i odlučivanju o svakodnevnim obvezama i aktivnostima svoje djece. Bake i djedovi trebali bi poštivati roditeljske odluke i držati ih se i kada roditelji nisu prisutni.

 

Obitelji u kojima dolazi do uplitanja baka i djedova u odgovornosti roditelja naspram djece, češće su konfliktne jer dolazi do miješanja uloga. Učestali konflikti unutar obitelji negativno utječu na razvoj djece koja, u tom slučaju, nemaju jasne smjernice, mogu postati zahtjevna, nesigurna i zbunjena. Kada dođe do takvih sukoba, važno je da roditelji ne prepuste baki i djedu vodeću ulogu u odgoju svoje djece. Najbolja opcija je otvoreni razgovor u kojem će roditelji jasno djedu i baki reći koja je njihova uloga u određenoj situaciji. Roditelji, s jasno izraženim očekivanjima i zahvalnošću za željom da pomognu, mogu uspješno razriješiti obiteljski konflikt.

S druge strane, važno je i da roditelji poštuju osobno vrijeme bake i djeda i da se od njih ne očekuje dostupnost u bilo kojem trenutku, nego da oni imaju vrijeme i za svoje hobije i aktivnosti. Na taj način, kada su sa svojim unucima, mogu im se kvalitetno posvetiti i uživati u zajedničkom provođenju vremena, bez osjećaja pritiska.

Djedovi i bake imaju važnu ulogu u sveukupnom funkcioniranju obitelji. Oni čine poveznicu između djece i roditelja. Kada dođe do neslaganja između njih, upravo djedovi i bake mogu pomoći djeci da bolje razumiju svoje roditelje, ali i roditeljima da bolje razumiju svoju djecu.

 

Važno je da se odnos između unuka i njihovih baka i djedova njeguje i da jedni drugima budu pomoć i podrška. Često možemo čuti kako se odrasli prisjećaju djedova i baka s velikom ljubavlju i poštovanjem, ističući koliko im je taj donos bio važan. Stoga, ukoliko postoji mogućnost, odnos baka, djedova i njihove unučadi treba poticati i obostrano njegovati.

Piše: Marica Marasović, mag.psych., Centar za mentalno zdravlje MBM PSY